Projecten van maatschappelijk belang

First-Tree B.V. is een bedrijf dat zich niet uitsluitend laat leiden door de belangen van de aandeelhouders en/of eigenaren en de noodzaak tot winstmaximalisatie. Wij hebben tevens oog voor projecten waarbij we met zakelijke oplossingen proberen de kloof tussen arm en rijk te dichten.

Ongelijkheid is immers een bekende bedreiging voor economische groei en sociale stabiliteit én de grondslag voor plaatselijke armoede. Zelfs landen met een solide groei van het BNP (in sommige gevallen 4 - 8%), slagen er door deze ongelijkheid niet in plaatselijke armoede uit te bannen. Voorbeelden hiervan zijn Ethiopië, India en Indonesië om er maar een paar te noemen.

Hiervoor zijn legio redenen aan te wijzen waaronder, zonder uitzondeling, een gebrekkige landbouwinfrastructuur die rechtstreeks is gekoppeld aan de productie van essentiële voedselgewassen en het levensonderhoud en geluk van velen.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze producten ook hier een oplossing kunnen bieden en wij zullen met iedereen op eerlijke voorwaarden samenwerken.
 

CARPE DIEM

Nikolaus, onze partner en wetenschappelijk adviseur uit Oostenrijk, was naast wetenschapper ook een ervaren praktisch ingestelde ingenieur die allerlei soorten afval kon omzetten in waardevolle grondstoffen. In de afgelopen twintig jaar heeft Nikolaus uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebruik van plantaardige plantversterkers en bodemverbeteraars. In dat verband heeft hij wereldwijd een groot aantal projecten gerealiseerd met als resultaten: akkers met hoge opbrengst, het regelmatig oogsten van gewassen en procesapparatuur en werkwijzen voor plantenextract.

Hij werkte wereldwijd samen met verschillende universiteiten en was diepgaand betrokken bij liefdadigheid via gerenommeerde instellingen. We zien de samenwerking met Nikolaus en het deel uitmaken van zijn grote droom als een voorrecht. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat we zonder hem niet zouden zijn waar we nu zijn.

NEEM CONTACT OP
'Samen kunnen we de wereld beter maken'
Fran├žois Bernard, CEO First-Tree B.V.
NEEM CONTACT OP