VERDIENMODEL & PRIJSSTELLING First-Tree B.V.

Het oorspronkelijke verdienmodel voor verdeling van de door de GOOD FOR GREENS® plantversterker gecreëerde waarde zou boeren het “leeuwendeel” gunnen, aanvankelijk ingezet op een 70/30 verdeling tussen teler en First-Tree B.V. In de praktijk bleek dit leeuwendeel echter aanzienlijk groter te zijn dan 70%.

Helaas verlangt dit verdienmodel een prijsschaal op basis van gewas en economische opbrengst, wat niet alleen leidt tot grote prijsverschillen maar bovendien tot verschillen in de manier waarop boeren worden behandeld, terwijl ze globaal genomen een vergelijkbaar product gebruiken. Dit blijkt hoogst onpraktisch te zijn.

Daarom heeft First-Tree B.V. besloten een enkele prijs te hanteren voor alle gewassen. Deze is gebaseerd op een gewas met hoge waarde (zacht fruit).

First-Tree B.V. is echter altijd bereid om samen te werken met boeren die zich de GOOD FOR GREENS® plantversterker niet kunnen permitteren, zoals groentetelers of fruittelers. Om, per geval en waar nodig, een redelijke oplossing te vinden om hen te laten profiteren.

NEEM CONTACT OP
'Samen kunnen we de wereld beter maken'
Fran├žois Bernard, CEO First-Tree B.V.
NEEM CONTACT OP