OVER ONS

Omdat wij mensen zijn en wij als mensen behoefte hebben aan voedsel, eerlijk voedsel, willen we een solide en bloeiend bedrijf opzetten in de agrowereld en dit koesteren. En ons daarmee onderscheiden van de huidige cultuur van commerciële misleiding, door te zorgen dat onze woorden betekenis hebben en onze daden kunnen worden gecontroleerd.

Alhoewel onze producten volledig samengaan met kunstmest, zijn we groot voorstander van een geleidelijke overgang naar een duurzamer landbouw. We begrijpen dat de wereldeconomie grote druk uitoefent op boeren en telers om volume te laten rijmen met inkomen. En kwaliteit eerder te omschrijven in termen van uiterlijk dan van gezondheid. We weten echter ook dat de overgrote meerderheid van deze boeren en telers de manier van werken van hun voorvaderen, tegenwoordig bekend als “duurzaam”, zouden volgen als ze daarmee een fatsoenlijke boterham konden verdienen. En hun gezin konden onderhouden.

Dat is waar wij en mensen zoals wij ertoe doen!

Duurzaamheid beperkt zicht voor ons niet slechts tot wat we doen als bedrijf, maar neemt tevens het hoe en waarom in overweging. Het waarom is simpel: we zien duurzaamheid als de enige haalbare toekomst voor de landbouw en -op de lange termijn- voor de gehele aarde. Hoe? Wij verschaffen de middelen om opbrengsten te verhogen. En laten niet alleen zien dat wat we doen werkt én een concurrentievoordeel oplevert, maar dat dit tevens het bestaan verbetert. Voor ons allemaal.
 
We communiceren rechtstreeks met boeren en telers zodat we ons project uitvoerig uit kunnen leggen. Hieronder vallen ook directe en toekomstige verdienmodellen en overleving. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen zoals blijkt uit het feit dat vrijwel elke boer die we tot op heden hebben benaderd, heeft ingestemd om een proef te doen met ons veelbelovende product. Of deze boer nu klein of groot is, het slechts een paar honderd vierkante meter betreft of enkele hectaren, individueel of als collectief. En slechts enkele boeren hebben ons afgewezen.

Dus, de strijd kan beginnen en de opdracht is enorm!

Daarom doen we ons best een team te zijn. Wij geloven dat onze gezamenlijk kracht de essentiële inspiratie vormt voor alles dat wij creëren en leveren. We werken samen voor één doel en bevorderen en ondersteunen diversiteit, denkkracht en flexibiliteit. Dit stelt ons in staat in te spelen op uitdagingen én levert tegelijkertijd betrouwbare resultaten op.

Wij en mensen zoals wij dragen oplossingen aan voor maatschappelijke en ecologische onrust, om daarmee een overgang te creëren van een doodlopende weg naar een mogelijk meer rooskleurige toekomst.
 
"We bevinden ons vandaag de dag midden in het strijdgewoel tussen twee sterk verschillende opvattingen over landbouw. Eén is de agro-ecologische aanpak, gebaseerd op het gebruik van traditioneel vrij beschikbare zaden, het koesteren van biodiversiteit en het leven in harmonie met de natuur.

De andere is de mechanistische wereld, met een op monoculturen gebaseerd industrieel systeem, onttrekking in één richting en het gebruik van pesticiden, herbiciden en genetische gemanipuleerde organismen. Waar chemische kartels elkaar bevechten om onze landbouw en voedselsystemen over te nemen en tegelijk onze ecosystemen verwoesten.”

NEEM CONTACT OP
'Samen kunnen we de wereld beter maken'
Fran├žois Bernard, CEO First-Tree B.V.
NEEM CONTACT OP