BIOCHAR
  • Vermindert het uitspoelen van stikstof naar grondwater.
  • Vermindert uitstoot van stikstofoxiden.
  • Verhoogt uitwissel-capaciteit voor kationen resulterend in verbeterde bodemvrucht-baarheid.
  • Matigt zuurgraad van de bodem.
  • Verbetert het vasthouden van water.
  • Vergroot aantal gunstige bodembacteriën.
  • Biochar kan vrijwel elke bodem verbeteren. Gebieden met weinig regen of arme gronden zullen waarschijnlijk het meest profijt hebben bij toevoeging van biochar.
 
ZIE TESTRESULTATEN

Downloads
Gebruikershandleiding
 

BIOCHAR

 
 
Wat is het?
Biochar is een vast, poreus materiaal dat wordt verkregen door biomassa te verhitten onder een beperkte toevoer van lucht. Ruwe biochar is een hydrofobe stof met weinig directe voordelen voor de bodem.

Slechts na jaren blootstelling aan de natuurlijke oxidatieprocessen die in de bodem plaatvinden wordt de ruwe biochar omgezet in een biologisch actieve matrix met humusachtige stoffen, die de bodemvruchtbaarheid verbeteren.

NEEM CONTACT OP
Hoe activeren we het?
De stapsgewijze bodemverbetering door de trage natuurlijke oxidatie kan worden versneld door geactiveerde biochar te gebruiken. Activeren van biochar betekent simpelweg het oppervlak etsen met sterke zuren. De geactiveerde biochar kan verschillende waardevolle voedingsstoffen voor planten in hoge concentratie vasthouden en deze langzaam vrijgeven naar de bodem en het wortelstelsel. Daartoe wordt de GOOD FOR GREENS® geactiveerde biochar met een mengsel van die voedingsstoffen beladen.

Waarvoor dient het?
Volgens het Internationaal Biochar Initiatief (IBI), verbetert geactiveerde biochar bodems, houdt het koolstof vast en maakt het bodems vruchtbaarder. Als gevolg daarvan kunnen we voedselzekerheid versterken en tegelijk ontbossing tegengaan en diversiteit van akkerland beschermen. De voordelen van het toevoegen van GOOD FOR GREENS® sporen met de bovenstaande aanbevelingen.
VAN TERRA PRETA NAAR ONS
De productie van Biochar is gemodelleerd naar een duizenden jaren oud procedé, afkomstig uit het Amazonebekken. Hier legde de oorspronkelijke bevolking eilanden aan met rijke vruchtbare grond, genaamd terra preta ("donkere aarde").

Antropologen speculeren dat koken op open vuur en stookplaatsen evenals het opzettelijk begraven van houtskool geleid hebben tot zeer vruchtbare bodems met een hoog koolstofgehalte, vaak met scherven van gebroken aardewerk. Deze bodems bevatten vandaag de dag nog altijd koolstof en blijven zo rijk aan voedingsstoffen, dat ze zijn opgegraven om als potgrond verkocht te worden op de Braziliaanse markt.
'Samen kunnen we de wereld beter maken'
Fran├žois Bernard, CEO First-Tree B.V.
NEEM CONTACT OP