GOOD FOR GREENS
  • 100% organisch
  • Verhoogt opbrengsten met 10 – 25% en meer afhankelijk van plantensoort, bodemgesteld-heid, geografische ligging en kennis van de teler. De plantversterkers van First-Tree B.V. leveren een extra impuls aan gewasopbrengsten.
  • Verbetert plantbestendig-heid tegen biotische en abiotische stress. Deze begrippen beschrijven de negatieve invloed die droogte, extreme temperaturen (koude, vorst en hitte) en verzilting hebben op planten. De plantversterkers van First-Tree B.V.  verbeteren de groeikracht van de plant en geven ze meer veerkracht om tijdens perioden met extreme weersomstandigheden te overleven en te herstellen.
  • Helpt opname van voedingstoffen. De plantversterkers van First-Tree B.V. helpen planten voedingsstoffen te integreren om een hoger rendement voor telers te bewerkstelligen en minder ongewenste milieueffecten.
  • Verhoogt gewaskwaliteit. De plantversterkers van First-Tree B.V. leveren een bijdrage aan de productkwaliteit, waaronder begrepen suikergehalte, kleur, vruchtzetting, stevigheid en opname van voedingsstoffen. Dit verbetert op zijn beurt de opslag en voedingswaarde voor consumenten.
  • Verbetert bodemgezond-heid aangezien alles dat tijdens het vernevelen op de grond valt als groene meststof zal worden gebruikt. De plantversterkers van First-Tree B.V. ondersteunen de ontwikkeling van gunstige micro-organismen in de bodem die de bodemgezond-heid verbeteren. Gezonde bodems houden water beter vast en verminderen bodemerosie.
 
ZIE TEST RESULTATEN

Downloads
Gebruikershandleiding
 

GOOD FOR GREENS® plantversterker

 
Wat is het?
De plantversterker van First-Tree B.V. is een groen/bruine, waterachtige vloeistof. Deze wordt verkregen door sap te extraheren uit de verse bladeren van bepaalde plantensoorten en algen, die over uitzonderlijke groeiversterkende eigenschappen beschikken.

NEEM CONTACT OP
Waarvoor dient het?
Verneveling van GOOD FOR GREENS® plantversterker op elk willekeurig gewas, zorgt voor opname van de natuurlijke actieve bestanddelen, via het blad in de plant. Dit gebeurt samen met alle voedingsstoffen en mineralen. Eenmaal opgenomen, bevordert dit celdeling, wortel- en scheutvorming, bloei én tevens vruchtvorming. Bovendien ondersteunt deze het natuurlijk afweermechanisme van het gewas.

Wat bevat het?
GOOD FOR GREENS® plantversterker bevat talloze voedingswaarden en honderden verschillende verbindingen. First-Tree B.V. heeft GOOD FOR GREENS® formuleringen ontwikkeld voor specifieke categorieën planten, elk op basis van een uniek planten- en algenextract. Voor optimale resultaten en eenvoud van gebruik in de praktijk, is de formulering voor elke categorie verrijkt met bepaalde aminozuren, plantversterkers en biozuren.

En al is GOOD FOR GREENS® geen gewasbeschermingsmiddel, het heeft daarnaast wel degelijk antivirale, bacterie- en schimmelwerende eigenschappen.
 
 
Details & gebruik
Aanbevolen toepassingswijzen
 
Toepassing Object Dosering Behandeling Commentaar
Dompelen Zaden 1:14-16 Enkelvoudig max. 12 uur
Dompelen Bollen & knollen 1:14-16 Enkelvoudig max. 12 uur
Dompelen Alle gewassen 8 L/ha1) Drie tot vier Pas toe tijdens de groeicyclus met tussenpozen van 15-20 dagen, afhankelijk van het fysiologische stadium
Injecteren Bodem 8 L/ha2) Enkelvoudig max. 12 hrs
1) NIET tegelijkertijd Dompelen en Injecteren
2) Verdund 1:14-16 met water
Gebruikelijke samenstelling Good for Greens® plantversterker
Component Waarde
Koolhydraten 17%
Alcoholen 15%
Eiwit 4%
Biozuren  3%
Ca (calcium) 0.5%
Mg (magnesium) 0.1%
K (kalium) 0.2%
Na (natrium) 0.1%
N (stikstof) 0.7%
P (fosfor) 0.1%
Fe (ijzer) 25 mg/kg
Mn (mangaan) 20 mg/kg
Cu (koper) 1 mg/kg
Zn (zink) 15 mg/kg
Analyse Good for Greens® plantversterker
Component Waarde  
Cd (cadmium) < 0.01C mg/kg
Pb (lood) < 0.05 mg/kg
As (arsenicum) < 0.04C mg/kg
Hg (kwik) < 0.005 mg/kg
Ni (nikkel) < 1.0 mg/kg
Cr(VI) (zeswaardig chroom) < 1.0 mg/kg
Escherichia coli < 10 cfu/g
Salmonella Niet aangetoond in 25 g
WAAROM PROEVEN DOEN?
Een proef is de eerste stap bij het presenteren van onze producten aan potentiële partners. Om vertrouwen te winnen en de werking van onze producten aan te tonen, stellen wij voor om tijdens het groeiseizoen demonstraties te doen met onze producten.

NEEM CONTACT OPGA NAAR PILOT RESULTATEN

- “WIJ HELPEN DE WERELD TIJDLOZE KWALITEIT TE LEVEREN”
'Samen kunnen we de wereld beter maken'
Fran├žois Bernard, CEO First-Tree B.V.
NEEM CONTACT OP